‹‹‹szülőknek
Bevezetés
Információk
Szakember kereső
Szakirodalom
Terápiás tér
Képzések
Főoldal

 

Együttműködő partnereink:

 

 

Labirintus Alapítvány

a Harmonikusan Fejlődő, Kiegyensúlyozott Gyermekekért

 

 

 

Óbuda-Békásmegyer Nevelési Tanácsadó

 

 

IKT Központ

 

 

 

 

 

 

 

 

Mondókák, ölbeli játékok

 

A dinamikus szenzoros integrációs terápiában a közös játékot, mozgást gyakran mondókák, énekek is kísérik. A mondókák, énekek az elmúlt évszázadok, évezredek gyermeknevelési gyakorlatában nagyon fontos szerepet játszottak.

Részét alkották azoknak a komplex játékos tevékenységeknek,

amelyek a gyermek életének fontos részét alkották, s

amelyeket a felnőttek játszottak velük. Ezek a

játékok "ölbeli játékok" gyűjtőnéven

váltak ismertté.

De mit jelent pontosan ez a fogalom?

 

Az ölbeli játékok olyan szöveggel, énekkel kísért, kétszemélyes, mozgásos-érintéses játékok, amelyeket a gyermek születésétől mindaddig játszhatunk, amíg azt ő igényli. Időben megelőzik a kortárs játékokat. Szorosan kapcsolódnak a gyermek fejlődéséhez, gondozásához és neveléséhez, kísérőiként például az altatásnak, etetésnek, fürdetésnek, az állni- és járnitanulásnak.

 

Az ölbeli játékokhoz tartozó szöveg általában rövid, erőteljesen ritmizált mondóka, melyet énekelve vagy recitálva, fennhangon szoktak mondani. A zenei elem, a szöveg és a mozgás szoros egységet alkotnak. A játékok szövegei egyrészt szimbolikus tartalmakkal jelennek meg, képi formákba ágyazott, történetmesélős stílusban, de vannak konkrét testrészek megnevezésén alapuló, vagy konkrét cselekvéseket leíró játékok is.

 

Az, hogy két személy vesz részt a játékban, fontos eleme az ölbeli játékoknak. A másik fél általában a szülő, vagy nagyszülő, vagy nagyobb testvér, aki már képes mozgatni, emelni, tartani is a kisebbet. A játék fontos eleme a két fél közötti érzelmi kötődés és bizalmi kapcsolat.

 

 

Szinte minden ölbeli játék tartalmaz mozgásos-érintéses elemet, mely tulajdonképpen a legfontosabb összetevőnek tekinthető, és ez az a vonás, melynek nyomán legkönnyebben párhuzamba állíthatjuk az ölbeli játékokat a szenzoros integrációs terápiával. A játék során a gyermeket hintáztatják, lóbálják, lovagoltatják, táncoltatják, borogatják, miközben minden porcikáját megérintik, meggyömöszölik, cirógatják, csiklandozzák. Az ölbeli játékok mindig valamilyen testi kontaktusba hozzák a résztvevőket, és olyan közeget teremtenek, ahol két személy közti érzelmi kapcsolódás, és bizalom megerősödhet. Mindez a gyermek életkorának megfelelő tanulási folyamathoz illeszkedik, hiszen a csecsemőkorban a gyermek döntően érzelmi és mozgásos formában szerzi tapasztalatait.

 

Ezek a játékok szórakoztattak, tanítottak, neveltek, mégpedig a test fejlődésével, az értelem nyiladozásával párhuzamosan, vagyis az életkori sajátosságokhoz igazodva.

 

A 20. század mélyreható társadalmi változásai az ölbeli játékok létére is kihatással voltak. A paraszti kultúra felbomlásával Magyarországon– az 1950-es évek végén, az 1960-as évek elején – megszakadt a hagyományozódás folyamata: azok a generációk, amelyek letéteményesei voltak a népi kultúra egészének, már kevésbé adták tovább azt az utánuk következő generációnak. A nagycsaládokat egyre inkább felváltották a nukleáris családok, ahol már nem érvényesülnek olyan könnyen a hagyományozódás folyamatai. Így a fiatal anyák az ölbeli játékokat is kevésbé láthatták szüleiktől mintaként. Az ilyen nukleáris családokban mindenkinek egyedileg kellett – és kell ma is – végigjárnia az utat, újra megtanulva azt, amit "már nagyanyáik is tudtak".

 

A témáról részletesebben Jakobi Nóra tanulmányában olvashat itt.

 

Ajánlott könyvek a témához itt.

 

Ölbeli játékok és mondókák hangtárral: www.kerekito.hu

 


 

Mondókák kategóriák szerint

 

Az  ölbeli játékok kategóriákba rendezése a fejlődési menet

szerint történt (Lázár Katalin és Kiss Áron munkái alapján). további mondókák

 

Ujjasdik

 

Ez elment vadászni,

Ez meglőtte,

Ez hazavitte,

Ez megsütötte,

A kis Gyurka meg

mind megette.

Hüvelykujjam almafa,

Mutatóujjam megrázta,

Középsőujjam felszedte,

Gyűrűsujjam hazavitte,

A kisujjam mind megette,

Megfájdult a hasa tőle.

 

Ez a malac piacra megy,

Ez itthon marad,

Ez kap finom pecsenyét,

Ez semmit se kap,

Ez a malac visít nagyot:

Uí, uí, éhes vagyok!

 

 

Tenyeresdik

 

Kerekecske, gombocska,

Itt szalad a nyulacska,

Itt szalad, ott megáll,

Itt egy körutat csinál,

Ide bújik, ide be,

Kicsi gyermek keblibe.

Bezsere, bezsere, bezsere,

Volt egyszer egy kertecske,

Abba volt egy káposztácska,

Rászokott a kisnyulacska,

Arra ment a kert gazdája,

Ide-oda futott a nyulacska.

 

Ciróka, baróka, hová voltál?

– A malomba.

Mit hoztál? – Lisztet.

Hová tetted? – Pad alá!

Szúrtál (beleszúr a tenyerébe),

Böktél (belebök),

Csattintottál (tenyerébe csap).

 

 

Ökölütögetők

 

Töröm, töröm a mákot.

Sütök vele kalácsot.

Tisztítom a mogyorót,

Annak adok aki jó.

Hám, hám, hám.

Töröm, töröm a mákot,

Sütök néked kalácsot,

Ica tolla motolla,

Neked adom Jancsika!

 

 

Tapsoltatók

 

Süti-süti pácsát (pogácsát)

Mamának, Papának,

Isten bogarának.

 

Így törik a diót:

Kop-kop-kop,

Úgy meg a mogyorót:

Rop-rop-rop.

Süti, süti pogácsát,

Apjának, anyjának,

Tejbe-vajba az apjának,

Sóba-vízbe a dadának.

 

 

Arcsimogatók

 

Ciróka, maróka,

Mit főztél, Katóka?

Kását.

Ki ette meg?

Pap macskája!

Mind felvitte a padlásra.

Ciróka, maróka!

Hol jártál? – Malomba’!

Mit hoztál? – Pogácsát!

Hová tetted? – Lócára!

Megette a pap macskája!

 

 

Mutogatók

 

Itt a füle, itt az orra,

itt pedig a harapója!

Itt a keze, itt a lába,

itt meg a kis hasikája!

Keze, lába van neki,

Szeme, füle van neki,

Orra, szája van neki,

És hol fut a kisnyuszi?

 

Ültetők, láblóbálók

 

Dib-dáb, macskaláb,

szép kis láb ez a láb!

Hej, laboda, laboda,

lábod ide, amoda!

 

Lóg a lába, lóg a,

Nincsen semmi dolga,

Mert ha dolga volna,

A lába nem lógna.

 

 

Állítgatók

 

Áll a baba, áll a baba,

Édesanya állítgatja,

Áll a bab, áll a baba,

Édesapa állítgatja.

Áll a baba, áll,

Mint a gyertyaszál,

Esztendőre vagy kettőre,

Nagylány leszen már.

 

Sétáltatók, táncoltatók

 

Jár a baba, jár,

Mint a kismadár,

Holnapután a kert alatt

Lepkét is fog már.

Ez a lábam, ez, ez, ez,

Jobban járja, mint emez.

Vigyázz lábam, jól vigyázz,

Mert a másik meggyaláz.

 

Térden lovagoltatók

 

Gyí, paci, paripa!

Nem messze van Kanizsa.

Odaérünk délre,

Kacsa-pecsenyére.

Hej, Gyula, Gyula, Gyula,

szól a duda, duda, duda,

Pest Buda, Buda, Buda,

Pattogatott kukorica – haj!

 

Így lovagolnak a hölgyek,

az urak gyorsabban mönnek.

A parasztok így döcögnek,

a huszárok így röpülnek,

hurrá, hurrá, hurrá, hopp!

 

 

Hintáztatók, lóbálók

 

Hinta, palinta,

Hintázik a Zsuzsika,

Amíg száll a hinta,

Kacag a kisbaba,

Ha leszakad a hinta,

Sírni fog majd Katika.

Hinta-palinta,

Régi Duna,

Kiskatona

Ugorj a Dunába!

Zsupsz!

 

 

további mondókák itt

 

vagy itt: www.kerekito.hu

 


 

Könyvajánló

 

Könyvek, amelyekben sok-sok mondóka, ölbeli játék van,

vagy amelyek a téma elméleti hátterét mutatják be.

további szakirodalom

 

 

további szakirodalom

 

ESZKÖZÖK

TERMEK

JÁTÉKOK

MONDÓKÁK

NAGYVILÁG

 

Újdonságok!

 

Elindultak a szintentartási képzések! 
- részletek

 

Még kapható a Billenések c. könyv!

 

 

Tanulmányok a dinamikus szenzoros integrációs terápia köréből - részletek

 

Kapható a könyvesboltokban, valamint a kiadónál - Oriold és Társai

 

DSZIT szakmai nap 2019.03.09.

részletek

 

MEGALAKULT

az MDSZIT Egyesület!

részletek

 

Következő tanfolyamunk várhatóan 2019 novemberében indul

 

 

HÍRLEVÉL

 

Tanfolyamunkon végzett, vagy a

DSZIT iránt érdeklődő szakemberek számára
- feliratkozás

 

A szakembereknek
szóló oldalak
szerkezete részben átakult. Célunk a
jobb áttekinthetőség elősegítése volt.
Ezért egy közös
lap alá rendeztük a szakirodalommal,
a terápiával vagy a képzéssel kacsolatos oldalakat.
Jó böngészést!